ISO 9001:2008
HOME
ABOUT US
PRODUCT
SERVICE
CAREERS
CONTACT

SCAFFTAG-SP : Scaffolding installation services (ติดตั้ง นั่งร้าน)[คลิกที่นี่ ดูข้อมูล บริการครบวงจร นั่งร้าน ล่าสุด]
บ.สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่นเซอร์วิส Scafftag Innovation Service Co.,Ltd


        บริษัทสแคฟฟแท็คซ์ สยามแปซิฟิก ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้ง นั่งร้าน (Scaffolding) British Standard อย่างมีแบบแผนตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านงานมาหลายโครงการฯ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้านที่สูง และ บริษัทฯ ได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานตามแบบ British Standard ทุกชิ้น โดยได้รับการรับรองการตรวจสอบความแข็งแรง ก่อนนำไปใช้งานทุกรายการและการบริการ ติดตั้งนั่งร้านของเรารวดเร็วทันใจ มีมาตรฐานตามกฏหมายด้านความปลอดภัยในโรงงานเป็นต้น บริษัทสแคฟฟแท็คซ์ สยามแปซิฟิก จำกัด บริการในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีนโยบายขยายออกสู่ต่างประเทศในอนาคต


ความประทับใจของท่าน.....คือ หน้าที่ของเรา ความปลอดภัย และ รวดเร็วในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ   สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่    งานติดตั้งนั่งร้าน British Standard จึงเริ่มเป็นที่ยอมรับในงานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานทั่วไป ทีมงานเราจึงขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อที่ส่งผลให้ท่านดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้

[Our Service]::[Scaffolding Design] [Scaffolding Erection] [Scaffolding Dismantle] [Scaffolding Rental] [Scaffolding Sale]


SCAFFTAG’S ACTIVITY : ความภูมิใจของพวกเรา

นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน

นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน


วิศัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านธุรกิจรับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ในภูมิภาค

พันธกิจ (Mission)
เรายึดมั่นในความเป็นสากล เราให้บริการในทุกพื้นที่ทุกประเภทงาน เราเสนอราคาตามความเป็นจริง และสมเหตุสมผล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ว่าจ้าง นั่นคือหลักที่เรายึดถือปฏิบัติเสมอมา ราคาอาจจะราคาสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในแต่ละโครงการมีขั้นตอนและลักษณะงานยากง่ายแตกต่างกันไป

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
ISO 9001 : 2008

"เราใส่ใจในบริการนั่งร้านอย่างมืออาชีพ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด"

ความปลอดภัย (Safety Policy)
การให้ความสำคัญต่องานด้านความปลอดภัย ในการทำงานนั้นก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการต่างๆ จะมีการทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้เข้าไปดำเนินการ ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เจ้าของงานและผู้รับเหมาหลัก นึกถึงความต้องการ และข้อตกลงที่กำหนดด้านความปลอดภัยการอบรมซึ่งเราได้มีการอบรมทั้งในส่วนของพนักงานที่เข้าไปดำเนินการในส่วนงานต่างๆ การแต่งกาย การใช้เข็มขัดกันตก การใช้วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเน้นเรื่องของข้อกำหนดพิเศษ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของเจ้าของงานและผู้ว่าจ้าง
ติดต่อ และติดตามผลงาน ผ่าน FACEBOOK

ISO 9001:2008 and Certificate


[คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่]
    
บริษัทสแคฟฟแท็คซ์ สยามแปซิฟิก โทร 038-689036, 062-8235515
(บริการรับเหมา ติดตั้ง นั่งร้าน Scaffolding , ขาย เช่า ออกแบบ นั่งร้าน British Standard อย่างมีแบบแผนตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ )
Scafftag Siam Pacific Co.,Ltd. © Copyright 2013. All Rights Reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ | Designed and developed by ThaiRayong.com
FACEBOOK : Facebook.com/scafftagis